ภาษา

Hiposil X243
รูปลักษณ์ ชัดเจนโปร่งใส ของเหลว
ความหนืด 25℃ 30000 ~46000 cp
ความหนาแน่น 20℃ 1.005 g/ml
น้ำหนักโมเลกุล 20000
จุดวาบไฟ > 100℃

Hiposil เป็นพอลิเมอร์การดัดแปลงไซเลนที่ซีรีส์ (ชื่อย่อเป็น SMP เรียกเป็น STP/MSP/MS POLYMER ได้อีกด้วย) ประยุคใช้เทคโนโลยีปลายปิดมัลติฟังก์ชั่นและแนะนำมิชชั่นครอสพิเศษ ได้รวบรวมโครงสร้างลักษณะสองชนิดคือโพลิยูรีเทนและไซลอกเซน สมรรถนะโดยรวมยอดเยี่ยม สามารถใช้ในการสร้างเคลือบหลุมร่องฟันยืดหยุ่นชนิดแข็งตัวความชื้น กาวโครงสร้างยืดหยุ่น เคลือบเติมหลุมร่องฟัน

 

 

Hiposil X243 เป็นไซเลนผนึกโพลีเอทเทอร์ ค่าความหนืดค่อนข้างต่ำก่อนการบ่ม โดยปกติแล้วจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสารกาวเหนียว เคลือบหลุมร่องฟันและสีเคลือบของสาขาอุตสาหกรรม ในผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากตัวทำละลาย ไม่มีไอโซไซยาเนตฟรี ระหว่างการบ่มไม่มีฟอง ไม่มีกลิ่นแปลกเกิดขึ้น

สารติดกาวและวัสดุปิดผนึกที่ผลิตเนื่องจาก Hisosil X243 มีความสามารถในการบ่มความชื้นได้ดีเยี่ยม พื้นที่การประยุกต์หลักมี:


-อาคารแบบประกอบติดเชื่อมสมรรถนะสูง เคลือบหลุมร่องฟัน

-ประกอบรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ เรือยอชท์

-เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานใหม่

-กาวทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรม

-กาว DIY

 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 

-ความหนืดสูง

-ค่าโมดูลัสสูง

-ความเร็วแข็งตัวเร็ว มีความแข็งแรงที่ดี

-ง่ายต่อการดำเนินงานและแปรรูป

-สมบัติเชิงกลและความแข็งแรงติดที่ดี

-วัสดุติดพื้นฐานที่กว้างขวาง

-มีเสถียรภาพการเก็บรักษาที่ดี

-ปราศจากตัวทำละลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


บรรจุภัณฑ์

200 กิโลกรัม/ถัง

苏公网安备 32059002002759号

苏ICP备17059372号