ภาษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

Science for a better life

CANTOI เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ และช่วยผู้ใช้รับมือกับความท้าทายด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อมโดยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และร่วมงานกับลูกค้าเพื่อทำประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทางสังคม

CANTOI เน้นการพัฒนาและการส่งเสริมการขายวัสดุการทำงานใหม่ ๆ ซิลิโคนแบบเรซิ่น ซีรี่ส์ Hiposil (หรือเรียกว่า SMP/MSP/STP/MS POLYMER ) ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในซีลแลนท์แบบยืดหยุ่น ฟิล์มกาวยึดติดโครงสร้างแบบยืดหยุ่น และเคลือบปิดผนึก ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระ ซีรี่ส์ CA ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรมและการบริโภค เช่น ยางพารา น้ำยางข้น ไนลอน พลาสติก น้ํามันหล่อลื่น พอลิโอเลฟิน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ยังได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมขั้นปลายอีกด้วย

CANTOI ไม่เพียงแต่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงเท่านั้น แต่หน้าที่ของบริษัทคือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบระหว่างมนุษย์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มอัตราการใช้ทรัพยากร และลดความเสียหายที่อุตสาหกรรมมีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ


苏公网安备 32059002002759号

苏ICP备17059372号